8 tips voor een goede relatie met de Arbodienst

De Arbodienst richt zich het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid en een verzuimbeleid. In dit beleid, ook wel een protocol, worden handvatten geïmplementeerd waardoor het verzuim lager zal moeten komen te liggen door optimale arbeidsomstandigheden. Een goede relatie met de Arbodienst is daarom essentieel. Onderstaand 8 tips om de relatie met de Arbodienst zo goed mogelijk te houden.

Communicatie

De communicatie met de Arbodienst is essentieel voor een goede verstandhouding. Laat de Arbodienst jouw bedrijf goed kennen. Laat de casemanager of de bedrijfsarts langskomen zodat zij ook de werkzaamheden leren kennen.

Resultaatgerichte afspraken

Maak afspraken waar beide partijen duidelijk inzicht hebben in de resultaten en verwachtingen. Als organisatie zijnde moet er meegenomen wanneer je tevreden bent met de diensten van de Arbodienst.

Goede inrichting verzuimprotocol

Ga met de adviseur kijken naar het verzuimprotocol. Wellicht kan het nog verbeterd worden of moet het hele protocol anders worden ingedeeld. Communiceer dit tijdig en volledig aan alle werknemers zodat zij weten wat er moet gebeuren.

Tussentijdse evaluatie

Aan de hand van de vooraf opgestelde afspraken kan er tussentijds geëvalueerd worden. Neem contact op met de Arbodienst met de vraag of zij willen controleren wat de status op dat moment is.

Vertrouwde contactpersoon

Om de gewenste resultaten te behalen is het handig om één vertrouwenspersoon te hebben binnen de Arbodienst. Dit zorgt ervoor dat de communicatie sneller en duidelijker gaat.

Heldere agenda

Behoud vaste afspraken met de adviseur. Zet deze in de agenda en wees goed voorbereid voor een afspraak. Bespreek hierbij niet alleen het ziekteverzuim, maar ook wat er allemaal gedaan moet worden voor een keuring.